Fria Rättsläkarna logotyp

Fria Rättsläkarna

Håller den medicinska bedömningen i ditt fall verkligen måttet? Alltför ofta inte. För att få en så rättvis prövning av ditt fall som möjligt behöver du därför anlita vår medicinska expertis. Vi är två seniora och erfarna rättsläkare som erbjuder rättsmedicinska konsultationer, undersökningar, second opinions, utlåtanden, samt rättsmedicinska föreläsningar och utbildningar.

Fria Rättsläkarna

Vi erbjuder rättsmedicinska undersökningar, bedömningar, utredningar, granskningar, second opinions, analyser, expertutlåtanden och sakkunniguppdrag liksom översättning och förklaring av patientjournaler.

Vidare sätter vi ihop skräddarsydda rättsmedicinska föredrag och utbildningar utifrån kundens behov och frågeställningar. Nedan hittar du exempel på innehåll i sådana föredrag och utbildningar.

Vi kan även hjälpa författare, filmare och konstnärer med rättsmedicinska frågeställningar.

Utbildningar

Rättsmedicinska undersökningar och expertutlåtanden

Vi bistår i synnerhet advokater men även åklagare, polis och andra aktörer med rättsmedicinska utlåtanden, undersökningar och granskningar.

Vår erfarenhet är att den medicinska bevisningen ofta är av bristande kvalitet varför det kan ha stor betydelse för utfallet i målet att kritiskt granska denna. I flera av våra fall har åtalet efter vår granskning antingen lagts ned eller så har den tilltalade friats.

Genom oss kan ni få tillgång till senior och opartisk rättsmedicinsk expertis som kan få avgörande betydelse för hur den medicinska bevisningen ska värderas och därmed också för målets utgång. Det är viktigt att advokater på detta sätt erbjuds kunskap som behövs för att kunna ifrågasätta tveksamma rättsmedicinska slutsatser i både brottsmål och förvaltningsrätt.

Vi erbjuder även medicinsk rådgivning till försäkringsbolag för att bedöma huruvida fynden på klienten överensstämmer med olycka eller har en annan förklaring, dödsorsaksutredningar, skadeståndsärenden etc.

Vilka är vi?

Vi är två erfarna tidigare överläkare inom rättsmedicin (rättsläkare) som också är patologer. Sammantaget har vi en mycket bred och gedigen medicinsk, rättsmedicinsk, pedagogisk och forskningsmässig kompetens liksom chefskompetens.

Tommie Olofsson, Fria Rättsläkarna

VD

Tommie Olofsson

Tommie har nästan 30 års erfarenhet av obduktioner och närmare 20 års erfarenhet av rättsmedicin. Han har även varit mångårig avdelningschef, koordinator för svensk rättsmedicin, suttit i verksledningen liksom i olika styrelser inom och utom Rättsmedicinalverket. Därtill representerade han myndigheten i olika samarbetsprojekt med andra delar av rättsväsendet. Vidare har han haft en central funktion vid arbetet med att ta fram Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska processbeskrivning och kvalitetsmanual.

Under cirka 15 års tid utförde han myndighetens kvalificerade hjärnundersökningar (s.k. neuropatologi). Parallellt med det kliniska arbetet har han dessutom skaffat sig en omfattande och prisbelönad pedagogisk erfarenhet från universitetet och varit medförfattare till ett femtontal forskningsartiklar.

tommie.olofsson@friarattslakarna.se
070-850 44 56

Anna Ybo

Vice VD

Anna Ybo

Anna har utöver sin omfattande rättsmedicinska erfarenhet även tio års erfarenhet från patologi. Hon är dessutom kemist, har forskningserfarenhet och har under många år undervisat vid Uppsala universitet, vilket även genererat pedagogiska utmärkelser.

anna.ybo@friarattslakarna.se
072-166 22 55

Fria Rättsläkarna
Biofas AB
Vretavägen 19, 755 91 Uppsala

kontakt@friarattslakarna.se

Telefon 070-850 44 56 eller 072-166 22 55
Org.nr 559167-3222

 

Webbplatsen är utvecklad av Linder Kultur & Kommunikation AB